datu apstrādes datorprogrammas
Sākuma lapa Programmas apraksts Programmas iespējas Ekrānuzņēmumi Konfigurācija un cenas Iegāde (reģistrācija) Pēdējo versiju uzlabojumi Reklāma Kontaktinformācija
 
   

Konfigurācija un cenas

Programmas galvenā sastāvdaļa ir Pamatbloks. Iespēju paplašināšanai, Pamatblokam iespējams pievienot paplašinājuma moduļus - funkcijas. Šo funkciju klāsts veido programmas konfigurāciju un nosaka tās cenu.

Programma tiek piedāvāta komplektos. Vismazākajā - starta komplektā iekļautās funkcijas nodrošina programmas darbību galvenajos pielietojumos - grāmatojumu uzskaiti, preču noliktavas uzskaiti, darbinieku uzskaiti (un darba algas aprēķinu), kā arī klasifikatoru uzskaiti (grāmatvedības konti, darījumu partneri, artikuli, personas utt.). Jebkuru komplektu ir iespējams papildināt ar jaunām funkcijām.

Demonstrācijas režīmā atverot programmu, tiek piedāvāta testējamā komplekta izvēle, bet programmas speciālo darbību logā ir pieejamas visas (arī izvēlētajā komplektā neiekļautās) paplašinājuma funkcijas. Programmas reģistrācija atslēdz Demo režīmu un aktivē tikai iegādātās paplašinājuma funkcijas. Jaunu paplašinājuma funkciju pievienošana tiek veikta ar atkārtotu reģistrāciju - tātad, jebkurā programmas izmantošanas laikā un secībā.

Zemāk uzskaitītas pamatbloka iespējas un pieejamās paplašinājuma funkcijas. Visās cenās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Pamatbloks

Pamatbloks ir galvenā programmas sastāvdaļa. Pamatbloks ir iekļauts katrā komplektā.
MEdiatrix GRV.4 pamatblokā iekļauts:
Skaidrās naudas konti

Kases operāciju uzskaitei

1
Bezskaidrās naudas konti

Bankas operāciju uzskaitei

1
Valūtas

Tikai grāmatvedības pamatvalūta

1
Darījumu partneru uzskaite

Debitoru un kreditoru konti

100
Banku un to filiāļu uzskaite

Banku iestāžu un filiāļu daudzums - neierobežots

 
Personāla (darbinieku) uzskaite

Fizisko personu (uzņēmuma darbinieku) reģistrs

5
Izdrukas

Drukājamo atskaišu un pārskatu organizators

 
Programmas automātiskā atjaunināšana

Programmas jauninājumi un uzlabojumi tiek lejupielādēti un uzstādīti automātiski

 
Palīgs

Programmas lietošanas pamācība, piemēri u.c.

 
Lietotāju ievadapmācība

Lietotāju apmācība darbam ar programmu

 
Paplašinājuma funkcijas (komplektos iekļaujamie vai pievienojamie moduļi)
 
nr. Nosaukums Cena, Ls Cena, EUR
1Lietotāju reģistrs, piekļuves tiesību vadība

Programmas lietotāju piekļuves tiesību organizators, pieteikšanās paroles

72,60 103,30
2Datu bāzes rezerves kopēšana

Komandas programmas datu bāzes kopēšanai un atjaunošanai no kopijas

18,15 25,83
3Klasifikatoru ierakstu grupēšana (arī pārskatos)

Iespēja grupēt 5 līmeņos klasifikatoru sarakstu, kā arī izdrukās iekļauto informāciju; klasifikatoru grupas var tikt izmantotas arī ierakstu atlasē un kārtošanā

24,20 34,43
4Rēķini un pavadzīmes - dokumentu tipi A, B, F, G, H

A - Ienākošais rēķins
B - Izejošais rēķins
F - Iepirkto preču atgriešanas pavadzīme
G - Pārdoto preču atgriešana (kredītrēķins)
H - Sagataves /rezervēšana (piedāvājums, pasūtījums, rēķins - faktūra, Pasūtījuma apstiprinājums u.c.)

48,40 68,87
5Preču kustības uzskaite vairākās noliktavās

Starpnoliktavu pavadzīme (tips E)

36,30 51,65
6Cenu lapa, Artikulu izvēles saraksts

Iespēja rēķinu un pavadzīmju sastādīšanā biežāk izmantojamās cenas izsaukt no cenu lapas; iespēja izvēlēties artikulus no pielāgota saraksta ar pieejamajiem atlikumiem

30,25 43,04
7Paplašināts veidņu pielietojums

Veidņu izmantošana klasifikatoru logā, ierakstu atlases un palīgdarbības logos

24,20 34,43
8Grāmatojumu loga paplašināta versija

Grāmatojumu meklēšanas saraksts un veidnes, operatīvā informācija

36,30 51,65
9Kases grāmata, Kases orderi, Maksājuma uzdevums

Skaidrās un bezskaidrās naudas grāmatojumu uzskaites īpašie veidi

60,50 86,08
10Valūtas, Skaidrās naudas konti, Bezskaidrās naudas konti

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu valūtu (>1), skaidrās un bezskaidrās naudas kontu (>1)

24,20 34,43
11Rēķinu un pavadzīmju reģistra paplašināta versija

Veidnes, rindu papildlauki, operatīvā informācija, galvenes lauku individualizēšana rindās

54,45 77,48
12Darījumu partneri, Tirdzniecības aģenti

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu darījumu partneru kontu (>100); iespēja darījumu partneriem piesaistīt personu

36,30 51,65
13Avansa norēķini

Avansa norēķinu ar personām uzskaite grāmatvedībā

36,30 51,65
14Artikuli, Artikulu papildus parametri

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu artikulu (>300); artikulu papildus parametri:
PVN likme
Alternatīvais kods
Alternatīvais nosaukums
Atslēgas 'Neuzskaitīt noliktavā' un 'Bloķēts'
Mazākais pieļaujamais atlikums
Atlikums paziņojumam
Svītru kods

54,45 77,48
15Fiziskas personas

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu fizisko personu (darbinieku) (>5)

24,20 34,43
16Darbvedība (teksta dokumentu organizators)

Visu veidu teksta dokumenti - grāmatvedības izziņas, pavēles, rīkojumi, līgumi, pilnvaras utt.

84,70 120,52
17Izdruku formatēšana

Logotips, vērtību lauku fonta un etiķešu valodas maiņa izdrukās

24,20 34,43
18Jaunu izdruku veidošana, izdruku grupēšana

Iespēja saglabāt izdrukas formatējumu un ierakstu atlases kritērijus jaunas izdrukas formā; iespēja veidot izdruku grupas izdruku izvēles sarakstā

48,40 68,87
19Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra, nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķins

84,70 120,52
20Gada pārskata sastādīšana

Pārskata gada slēgšanas un gada pārskata sastādīšanas operāciju organizators vienkāršo un automatizē lielāko daļu no gada pārskata sastādīšanas darbībām

60,50 86,08
21Attālinātā datu apmaiņa*

Iespēja izmantot programmas datu bāzi caur Internet tīklu (datu apmaiņa ar ftp serveri)
*nepieciešama iespēja programmu izmantot datoru tīklā

60,50 86,08
25Datu pieslēgumi, Datu kopīgošana un apvienošana

Iespēja veikt vairāku uzņēmumu saimnieciskās darbības uzskaiti

484,00 688,67
26Ienākošo rēķinu un pavadzīmju drukāšana

Iespēja drukāt ievadītos ienākošos rēķinus un pavadzīmes

18,15 25,83
30Pavadzīmju imports no ārējās datu bāzes

Iespēja importēt pavadzīmes un darījumu partneru kontus no DBF un MEd3 datu bāzes

48,40 68,87
31Dažādi speciālie pārskati

Piekļuve izdrukām, kuras tikušas izveidotas pēc citu lietotāju pasūtījuma

24,20 34,43
33Universālais meklētājs

Programmas logs ātrai ierakstu atrašanai pēc pilna vai nepilna vārda vai frāzes

60,50 86,08
34Iesniedzamo pārskatu un deklarāciju eksports EDS

Iespēja iesniedzamos pārskatus un deklarācijas saglabāt *.xml vai *.duf formāta datnē iesniegšanai EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēmā)

60,50 86,08
38Preču realizācijas papildus pārskati

Realizācijas apjoma pārskati, realizācijas darījumu partneru saraksts

30,25 43,04
39Nākamā grāmatojuma veidnes

Iespēja veidnē saglabāt nākamā grāmatojuma sastādīšanas algoritmu, balstoties uz aktuālā grāmatojuma vērtībām

24,20 34,43
40Grāmatojumu papildus pārskati

Virsgrāmata, šahveida apgrozījuma bilance, kavētie rēķini u.c.

30,25 43,04
41Personāla uzskaites paplašināta versija

Atvaļinājuma nauda, slimības pabalsts, kadru atskaites

60,50 86,08
42Rēķinu un pavadzīmju statusa maiņa pēc atlases

Iespēja mainīt statusu vairākiem rēķiniem un pavadzīmēm vienlaicīgi

24,20 34,43
43Cenu lapas, cenu aprēķins no bāzes cenām

Iespēja sastādīt neierobežotu skaitu cenu lapu; iespēja cenu lapās iekļaut citu cenu lapu cenas, ar vai bez to pārveidošanas ar matemātisku izteiksmi

36,30 51,65
45PVN deklarācija (un pielikums PVN1), PVN deklarācija par taksācijas gadu

PVN deklarācijas aprēķins (un izdrukas) no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu

60,50 86,08
46Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīms

Programmas darba režīms mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija

48,40 68,87
47Preču sērijas numuru uzskaite*

Iespēja preču saņemšanu un izsniegšanu uzskaitīt attiecībā uz sērijas numuru
*nepieciešama paplašinājuma funkcija 11 -Rēķinu un pavadzīmju reģistra paplašināta versija

36,30 51,65
48Naudas plūsmas pārskats, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu aprēķins (izrukas) no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu

60,50 86,08
49Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilances un PZA aprēķins (un izdrukas) no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu

78,65 111,91
50Alternatīvā bilance, Alternatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

Iespēja sastādīt otru bilanci un PZA (piemēram, svešvalodā, vai ar citu kontējumu)
*nepieciešama paplašinājuma funkcija 49 -Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins

24,20 34,43
51Preču komplektēšana un izjaukšana

Artikulu veidošana no sastāvdaļām, sastāvdaļu veidošana no artikuliem; noliktavas uzskaite artikuliem un sastāvdaļām tiek vesta tāpat, kā citām precēm

36,30 51,65
63Grāmatvedības uzskaite, grāmatojumu reģistrs

Grāmatvedības kontu plāns, Grāmatojumu manuāla un automātiska sastādīšana

36,30 51,65
64Preču noliktavas uzskaite (rēķini un pavadzīmes - dok. tipi C, D, I, P, J)

Ienākošās un izejošās pavadzīmes, preču inventarizācijas akts, preču norakstīšanas akts

60,50 86,08
65Personāla uzskaite, personīgie konti, darba algas aprēķins

Personīgo kontu uzskaite un darba algas aprēķins līdz 5 darbiniekiem

36,30 51,65
Normatīvie jauninājumi
Cenas uzrādītas vienam datoram. Pārējiem tīkla datoriem tiek piemērota atlaide 50% apmērā.

 
nr. Nosaukums Cena, Ls
78Normatīvās likmes 2013. gadam, spēkā ar 1.01.2013.

Programmas pielāgojumi likumdošanas izmaiņām uz 1.01.2013.

36,30
81Izmaiņas darba algas apreķinā un atskaitēs, spēkā ar 1.01.2009.

Slimības pabalsta aprēķina, iesniedzamo atskaišu 2009. gada redakcija

96,80
82PVN taksācijas perioda deklarācija, spēkā ar 30.01.2009.

PVN un PVN1 formas 2009. gada redakcija

60,50
86Attaisnojuma dokumentu noformējums sask. ar MK not.Nr.1593 no 22.12.2009, spēkā ar 1.01.2010.

Rēķinu un pavadzīmju noformējuma izmaiņas sask. ar grozījumiem MK not. Nr.585 no 21.10.03 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

24,20
87PVN taksācijas perioda deklarācija, spēkā ar 1.01.2010.

PVN un PVN1 formas, aiļu kontējums 2010. gada redakcija

96,80
83PVN likmes korekcija, spēkā ar 1.01.2011.

Automātiska PVN likmes korekcija preču (artikulu) klasifikatoru ierakstos, nākamā grāmatojuma veidnēs, rēķinu un pavadzīmju sastādīšanas veidnēs

36,30
89PVN taksācijas perioda deklarācija, spēkā ar 1.01.2011.

PVN formas 2011. gada redakcija, izmaiņas aiļu kontējuma logā

36,30
90PVN taksācijas perioda deklarācija, spēkā ar 1.11.2011.

PVN formas un pielikumu 2011.11 redakcija, izmaiņas programmas logos

60,50
91Normatīvās likmes 2012. gadam, Personāla atskaišu 2012. gada redakcija

VSAOI likmes, atskaišu ADS1 un ADZ1 jaunā redakcija, spēkā ar 1.01.2012.

84,70
92PVN taksācijas perioda deklarācija, spēkā ar 1.02.2012., 1.04.2012.

PVN formas un pielikumu 2012.02 redakcija, izmaiņas programmas logos

121,00
93PVN likmes korekcija, spēkā ar 1.07.2012.

Automātiska PVN likmes korekcija preču (artikulu) klasifikatoru ierakstos, nākamā grāmatojuma veidnēs, rēķinu un pavadzīmju sastādīšanas veidnēs

36,30
Citi piedāvājumi
 
Pakalpojuma veids Cena
Programmas (grāmatvedības) pamatvalūtas maiņa uz EUR

Vispārēja programmas darbības režīma pārslēgšana, iepriekšējo periodu datu arhivēšana, imports-eksports, normatīvās likmes uz 1.01.2014.

242 EUR* (170,08 Ls)
Programmas uzstādīšana izmantošanai datoru tīklā

Tīkla režīma uzstādīšana un konfigurēšana - bezmaksas

121 EUR - pirmā tīkla darba stacija
121 EUR - katra nākamā darba stacija
Ftp servera uzstādīšana /konfigurēšana

Programmas izmantošanai caur Internet tīklu

86,08 EUR (60,50 Ls)
Datu bāzes valodas maiņa

Sistēmas valodas maiņai pēc darba ar programmu uzsākšanas

86,08 EUR (60,50 Ls)
Specifisku funkciju izstrāde

Jaunu paplašinājuma funkciju izstrādē pēc lietotāja pasūtījuma

tiek izskatīta katrā gadījumā individuāli
Datu konvertēšana

Ierakstu pārnešana no citām grāmatvedības programmām

tiek izskatīta katrā gadījumā individuāli


* Cenas uzrādītas vienam datoram. Pārējiem tīkla datoriem tiek piemērota atlaide 50% apmērā.