datu apstrādes datorprogrammas
Sākuma lapa Programmas apraksts Programmas iespējas Ekrānuzņēmumi Konfigurācija un cenas Iegāde (reģistrācija) Pēdējo versiju uzlabojumi Reklāma Kontaktinformācija
 
   

Par programmu MEdiatrix GRV.4

Datu ievade un apstrāde iespējama uz viena vai vairākiem atsevišķiem datoriem, kā arī datoru lokālajā tīklā, neierobežotam skaitam lietotāju. Uz atsevišķiem datoriem ievadīto datu sinhronizēšanu iespējams veikt vienlīdz kā caur lokālo datoru tīklu, tā arī caur Internet tīklu.

Paralēli var notikt liela atsevišķu uzņēmumu skaita datu ievade un apstrāde vienā programmā (darbs ar vairākām datu bāzēm).

MEdiatrix GRV.4 ir spēcīgs instruments uzņēmuma vadītāja, grāmatveža vai konkrētas uzskaites jomas speciālista rokās - to pareizi pielietojot, iespējams ievērojami atvieglot ikdienā veicamos uzdevumus. Tomēr, nedrīkst pārvērtēt datora lomu uzņēmumā - neviena datorprogramma nespēj aizstāt uzņēmuma vadītāju, grāmatvedi vai konkrētas uzskaites jomas speciālistu. Datorprogrammas izmantošana nemazina tās lietotāju atbildību!

Programma organizē datu bāzē uzņēmuma saimnieciskās darbības un grāmatvedības uzskaites informāciju un nodrošina ievadīto datu apstrādi un analīzi dažādos veidos. Mūsdienīgu datu organizēšanas paņēmienu pielietojums savienojumā ar oriģinālām metodēm nodrošina ievērojamu programmas ātrdarbību, augstu ievadīto datu drošumu un darba stabilitāti visdažādākajos darba organizēšanas veidos.

Programma var tikt izmantota saimnieciskās darbības grāmatvedības un preču noliktavas uzskaites datu veidošanai un apstrādei, personāla apmaksu aprēķina veikšanai un datu apstrādei mazos un vidējos uzņēmumos (pielietojuma īpatnības lielos uzņēmumos nepieciešams atrunāt ar programmas izstrādātāju).

Demo režīms, reģistrācija, konfigurācija

Starta komplekts nodrošina grāmatojumu sastādīšanu, preču noliktavas uzskaiti, darbinieku uzskaiti un darba algas aprēķinu minimālajā konfigurācijā. Starta komplekta nodrošinātās funkcijas daudzos gadījumos ir pietiekamas neliela uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei.

Programmas uzbūve ļauj iespēju konfigurēšanu - funkciju atslēgšanu un ieslēgšanu veikt pašā programmā. Funkciju atslēgšana ļauj vienkāršot programmas saskarni. Ja reģistrācijas konfigurācijā ir iekļauts lietotāju reģistrs, tad atsevišķiem programmas lieotājiem pieejamo funkciju klāstu iespējams noteikt individuāli - atšķirīgu katram atsevišķam lietotājam. Pateicoties tam, MEdiatrix GRV.4 var būt tik vienkārša vai tik sarežģīta kā jūs to vēlaties.

Programma līdz tās reģistrācijai, strādā demonstrācijas režīmā. Tajā ir pieejamas visas programmas funkcijas un darbības demonstrācijas režīmā neatšķiras no darbībām reģistrētā programmā. Jūs varat ievadīt savā uzņēmumā izmantojamo informāciju un salīdzināt MEdiatrix uzskaites metodes un rezultātus ar jūsu uzskaitē esošajiem.

Programmas reģistrācija atslēdz demonstrācijas režīmu un drukāšanas aizliegumu. Pēc reģistrēšanas programmā ir pieejamas tikai reģistrācijā izvēlētās funkcijas. Jaunu funkciju pievienošana tiek veikta ar programmas atkārtotu reģistrāciju.

Atkarībā no tā, kādiem mērķiem programmu paredzēts izmantot, reģistrācijā var tikt iekļauts lielāks vai mazāks darbības funkciju skaits. Visiem programmas komplektiem iespējams pievienot jebkuras paplašinājuma funkcijas.

Saskarne un programmas uzbūve

Programmu veido atsevišķi logi, kuros tiek veiktas darbības ar datu bāzes ierakstiem. Katrs logs tiek atvērts kā atsevišķa programma - tie nav iekļauti kādā vienā lielākā logā, kurš aizņem visu ekrānu (sk. Ekrānuzņēmumi).
Galvenais programmas logs ir Galvenā izvēlne : tas vienmēr tiek atvērts, startējot programmu, bet šī loga aizvēršana izsauc programmas un visu pārējo logu aizvēršanu. Katra galvenās izvēlnes komanda atver atbilstošu programmas logu, kurā tiek veiktas šim logam raksturīgās programmas darbības. Logu nosaukumi atbilst galvenās izvēlnes komandu nosaukumiem (turpmāk tekstā).
Galvenās izvēlnes un citu programmas logu atvēršanai, aktivēšanai, aizvēršanai, kā arī atsevišķu darbību un komandu izsaukšanai lietotājs var definēt karsto taustiņu kombinācijas. Tas ļauj bez grūtībām pielāgot programmas saskarni lietotāja gaumei un iemaņām, un atvieglot programmas apgūšanu un lietošanu.

  Iestatījumi
Logā 'Iestatījumi', grupētā sarakstā uzskaitīti atsevišķi iestatījumi (komandas) programmas nokonfigurēšanai atbilstoši aktuālā lietotāja gaumei. Katrā iestatījumu grupā ir komanda noklusējuma vērtību atgriešanai. Iestatījumu logā tiek ievadītas arī likumdošanā noteiktās mainīgās nodokļu un atvieglojumu likmes, normatīvās summas u.c., kā arī citos logos izmantojamas noklusējuma vērtības.
Visi iestatījumi tiek saglabāti kopīgā datu bāzē. Tādēļ, atjauninot programmu vai pievienojot jaunas darbības funkcijas (pārreģistrācija), vai arī pārinstalējot datora sistēmu vai pārceļot programmu uz citu datoru, nav jāuztraucas par iestatījumu pazaudēšanu.
  Klasifikatori
Logā 'Klasifikatori' tiek sastādīti un rediģēti visi datu bāzes ieraksti, kuri tiek izmantoti par operāciju priekšmetu darba ierakstos - konti, darījumu partneri, artikuli (preces), valūtas, personas utt. Klasifikatoru ieraksti logā tiek uzskaitīti grupētā sarakstā pēc to kategorijas. Jaunu klasifikatoru ierakstu sastādīšana, esošo rediģēšana un dzēšana ir pieejama visā programmas darbības laikā: piemēram, ja, tiek sastādīts rēķins vai pavadzīme darījumu partnerim, kura rekvizīti vēl nav tikuši ievadīti programmā, nepieciešams atvērt logu 'Klasifikatori', izvēlēties kategoriju 'Debitori' un sastādīt jaunu klasifikatoru ierakstu.
  Grāmatojumi
Logā 'Grāmatojumi' tiek pārvaldīti visi programmā manuāli un automātiski izveidotie grāmatojumi. Šajā logā tiek veikta grāmatojumu manuālā ievadīšana. Ja to paredz programmas konfigurācija un lietotāja piekļuves tiesības, logā 'Grāmatojumi' tiek pārvaldīti arī visi kases orderi, bankas maksājuma uzdevumi un avansa norēķini ar personām.
  Rēķini un pavadzīmes
Logā 'Rēķini un pavadzīmes' tiek sastādīti un reģistrēti visu veidu ienākošie (akceptētie) un izejošie (piestādītie) rēķini un pavadzīmes. Ar rēķinu un pavadzīmju sastādīšanu tiek reģistrēta preču kustība noliktavās.
  Personāls
Logā 'Personāls' tiek sastādīti darbinieku personīgie konti un tiek veikts darba algas aprēķins. Ja programmas konfigurācija paredz personāla uzskaites paplašinātu versiju, tad šajā logā iespējams veikt nostrādātā darba laika un apjoma uzskaiti, kā arī veikt atvaļinājuma naudas un slimības pabalstu aprēķinu.
Darbinieku personīgie konti un darba samaksas aprēķini logā tiek organizēti atsevišķos grupētos sarakstos.
  Pamatlīdzekļi
Logā 'Pamatlīdzekļi' tiek reģistrētas uzņēmuma pamatlīdzekļu izveidošanas, nodošanas ekspluatācijā un izslēgšanas operācijas, kā arī veikts pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins. Tāpat, šajā logā var tikt reģistrēta nomātu pamatlīdzekļu kustība, inventāra un nemateriālo ieguldījumu iegāde (nodošana ekspluatācijā) un nolietojuma aprēķins.
Visi šajā logā reģistrētie ieraksti, kuri satur informāciju par pamatlīdzekļu vai tā daļu, inventāra un nemateriālo ieguldījumu iegādi, nodošanu ekspluatācijā, uzskaites (sākotnējās) vērtības maiņu, kā arī informāciju par glabāšanas vietu un atbildīgo personu, veido uzskaites kartītes.
Šis logs nav iekļauts programmas pamatblokā.
  Darbvedība
Logā 'Darbvedība' iespējams reģistrēt visdažādākā satura teksta informāciju un dokumentus. Ieraksti tiek organizēti divu līmeņu grupētā sarakstā, ar atsevišķu numerāciju katrai ierakstu grupai un apakšgrupai. Ierakstu sastādīšanā ir pieejamas veidnes, liels skaits izdalītu (filtrējamu) lauku, kā arī viens liela apjoma formatējama teksta lauks. Grupas un filtrējamo lauku nosaukumus piešķir lietotājs, tāpēc šajā logā iespējams reģistrēt jebkura veida klasificējamu informāciju (grāmatvedības izziņas, rīkojumus, pilnvaras, līgumus, klientu uzskaites kartotēku, apsveikumus, visdažādākās piezīmes utt.), ar iespēju drukāt pašus dokumentus un plaši filtrējamus pārskatus.
Darbvedības ierakstu izdalīto (filtrējamo) lauku vērtības ir integrētas universālajā meklētājā. Dokumentus iespējams saglabāt programmas datu bāzē vai atsevišķas datnes veidā. Pieejamas dokumentu importa un eksporta iespējas.
  Meklētājs
Logā 'Meklētājs' iespējams ātri atrast visus datu bāzē esošos ierakstus, kuri atbilst meklēšanas kritērijiem. Meklēšanas kritērijos iespējams iekļaut vairākas meklējamās vērtības, kā arī izmantot aizstājējzīmes - meklēšanai pēc vārda vai tā daļas. Atrastie ieraksti tiek uzskaitīti loga sarakstā, kuru iespējams papildus filtrēt pēc katra atsevišķa atrasto ierakstu lauka. Atrasto ierakstu sarakstā izvēloties ierakstu, to iespējams viegli atvērt rediģēšanai - automātiski izsaucot logu, kurā tas ir ticis sastādīts.
  Izdrukas
Logā 'Izdrukas izvēle' grupētā pēc izdrukas veida sarakstā ir uzskaitītas visas programmas izdruku formas. Pirms izdrukas atvēršanas, iespējams norādīt pārskata perioda kritēriju. Loga sarakstā izvēloties izdruku, līdzās tās nosaukumam tiek pievienota komandas poga [...] ierakstu atlases un kārtošanas kritēriju sastādīšanai - no visvienkāršākajiem līdz neiedomājami sarežģītiem. Izdrukām iespējams mainīt fontu un valodu, kā arī ievietot logotipu. Izdrukās iekļauto informāciju ir iespējams eksportēt MS Excel (xls) un CSV datnes formātā. Iesniedzamos pārskatus un deklarācijas ir iespējams eksportēt arī EDS atbalstītā datnes formātā (xml, duf).
  Speciālās darbības
Logā 'Speciālās darbības' ir apkopotas tādas retāk lietotās komandas, kuras nav atrodamas galvenajā izvēlnē, kā arī komandas citu specifisku logu atvēršanai. Speciālo darbību komandas ir izkārtotas pēc to nozīmes grupētā sarakstā. Komandu klāstu ietekmē programmas aktuālā konfigurācija un lietotāja piekļuves tiesības.
  Palīgs
Logā 'Palīgs' ir atrodama pilnīga programmas lietošanas pamācība. Visas palīga tēmas ir uzskaitītas grupētā sarakstā pēc to nosaukuma un pielietojuma. Logā ir meklēšanas funkcija, kas ļauj ātri atrast informāciju par meklējamo tēmu.
Logu 'Palīgs' iespējams atvērt ne tikai no galvenās izvēlnes, bet arī no jebkura programmas loga: nospiežot klaviatūras taustiņu F1, tiek atvērts palīga logs un automātiski aktivēta konkrētajam logam atbilstošā tēma.
Palīgdarbības logi
Programmā daudzos gadījumos tiek izmantoti dažādi palīgdarbības logi. Tie tiek atvērti, izpildoties noteiktiem nosacījumiem vai no atsevišķas komandas pogas darba ierakstu sastādīšanas logā. Vairumā gadījumu palīgdarbības logi tiek atvērti modāli, t.i., līdz to aizvēršanai citi programmas logi nav pieejami.Palīgdarbības logiem ir vienāda uzbūve - tajos izvietots kokveida vai tabulveida saraksts ar iespēju rediģēt noteiktas vērtības. Šo vērtību rediģēšanas vai ievadīšanas rezultāts tiek atgriezts darba ierakstu sastādīšanas logā, no kura palīgdarbības logs ir ticis atvērts.