MEdiatrix DLR.4

Datorprogramma netiek uzturēta

Datorprogramma MEdiatrix DLR.4 šobrīd netiek uzturēta.

2020. gada sākumā ir pabeigta jaunas, mūs­dienī­gas šīs pro­gram­mas ver­sijas iz­strā­de, un šo­brīd tā atro­das testē­šanas stadijā. Mēs ceram, ka tā tiks ie­viesta un būs pie­ejama lie­totā­jiem jau drī­zumā.

© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt