datu apstrādes datorprogrammas
Sākuma lapa Programmas apraksts Programmas iespējas Ekrānuzņēmumi Konfigurācija un cenas Iegāde (reģistrācija) Pēdējo versiju uzlabojumi Reklāma Kontaktinformācija
 
   
Programmu veido atsevišķi logi, kuros tiek veiktas darbības ar datu bāzes ierakstiem. Katrs logs tiek atvērts kā atsevišķa programma - tie nav iekļauti kādā vienā lielākā logā, kurš aizņem visu ekrānu. Logu izmērs un novietojums uz ekrāna var tikt mainīts; programmas aizvēršanas brīdī tas tiek saglabāts un pielietots nākamajā programmas atvēršanas brīdī. Logu izmērs un novietojums, tāpat, kā lielākā daļa programmas iestatījumu, tiek saglabāti attiecībā uz atktuālo lietotāju.
Logu apdare tiek automātiski pielāgota datora operētājsistēmas vizuālajai tēmai (saskarnei), tādēļ logu izskats jūsu datorā var atšķirties no ekrānuzņēmumos redzamā.
Galvenā izvēlne
Galvenā izvēlne ir programmas galvenais logs. Tas tiek atvērts ekrāna kreisajā pusē, startējot programmu (loga novietojumu lietotājs var mainīt). Galvenās izvēlnes logu veido komandu pogas citu programmas logu atvēršanai. Komandu skaits ir atkarīgs no programmas konfigurācijas un aktuālā lietotāja piekļuves tiesībām. Šī loga noformējumam pieejamas plašas pielāgojuma iespējas, atbilstoši aktuālā lietotāja gaumei.
      Palielināt
Iestatījumi
Logā 'Iestatījumi', grupētā sarakstā uzskaitīti atsevišķi iestatījumi (komandas) programmas nokonfigurēšanai atbilstoši aktuālā lietotāja gaumei. Katrā iestatījumu grupā ir komanda noklusējuma vērtību atgriešanai. Iestatījumu logā tiek ievadītas arī likumdošanā noteiktās mainīgās nodokļu un atvieglojumu likmes, normatīvās summas u.c., kā arī citos logos izmantojamas noklusējuma vērtības.
      Palielināt
Klasifikatori
Logā 'Klasifikatori' tiek sastādīti un rediģēti visi datu bāzes ieraksti, kuri tiek izmantoti par operāciju priekšmetu darba ierakstos - konti, darījumu partneri, artikuli (preces), valūtas, personas utt. Klasifikatoru ieraksti logā tiek uzskaitīti grupētā sarakstā pēc to kategorijas.
      Palielināt
Grāmatojumi
Logā 'Grāmatojumi' tiek pārvaldīti visi programmā manuāli un automātiski izveidotie grāmatojumi. Šajā logā tiek veikta grāmatojumu manuālā ievadīšana. Ja to paredz programmas konfigurācija un lietotāja piekļuves tiesības, logā 'Grāmatojumi' tiek pārvaldīti arī visi kases orderi, bankas maksājuma uzdevumi un avansa norēķini ar personām.
      Palielināt
Rēķini un pavadzīmes
Logā 'Rēķini un pavadzīmes' tiek sastādīti un reģistrēti visu veidu ienākošie (akceptētie) un izejošie (piestādītie) rēķini un pavadzīmes. Ar rēķinu un pavadzīmju sastādīšanu tiek reģistrēta preču kustība noliktavās.
      Palielināt
Personāls
Logā 'Personāls' tiek sastādīti darbinieku personīgie konti un tiek veikts darba algas aprēķins. Ja programmas konfigurācija paredz personāla uzskaites paplašinātu versiju, tad šajā logā iespējams veikt nostrādātā darba laika un apjoma uzskaiti, kā arī veikt atvaļinājuma naudas un slimības pabalstu aprēķinu.
Darbinieku personīgie konti un darba samaksas aprēķini logā tiek organizēti atsevišķos grupētos sarakstos.
      Palielināt
Pamatlīdzekļi
Logā 'Pamatlīdzekļi' tiek reģistrētas uzņēmuma pamatlīdzekļu izveidošanas, nodošanas ekspluatācijā un izslēgšanas operācijas, kā arī veikts pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins. Tāpat, šajā logā var tikt reģistrēta nomātu pamatlīdzekļu kustība, inventāra un nemateriālo ieguldījumu iegāde (nodošana ekspluatācijā) un nolietojuma aprēķins.
      Palielināt
Darbvedība
Logā 'Darbvedība' iespējams reģistrēt visdažādākā satura teksta informāciju un dokumentus. Ieraksti tiek organizēti divu līmeņu grupētā sarakstā, ar atsevišķu numerāciju katrai ierakstu grupai un apakšgrupai. Ierakstu sastādīšanā ir pieejamas veidnes, liels skaits izdalītu (filtrējamu) lauku, kā arī viens liela apjoma formatējama teksta lauks. Grupas un filtrējamo lauku nosaukumus piešķir lietotājs, tāpēc šajā logā iespējams reģistrēt jebkura veida klasificējamu informāciju (grāmatvedības izziņas, rīkojumus, pilnvaras, līgumus, klientu uzskaites kartotēku, apsveikumus, visdažādākās piezīmes utt.), ar iespēju drukāt pašus dokumentus un plaši filtrējamus pārskatus.
      Palielināt
Meklētājs
Logā 'Meklētājs' iespējams ātri atrast visus datu bāzē esošos ierakstus, kuri atbilst meklēšanas kritērijiem. Meklēšanas kritērijos iespējams iekļaut vairākas meklējamās vērtības, kā arī izmantot aizstājējzīmes - meklēšanai pēc vārda vai tā daļas. Atrastie ieraksti tiek uzskaitīti loga sarakstā, kuru iespējams papildus filtrēt pēc katra atsevišķa atrasto ierakstu lauka. Atrasto ierakstu sarakstā izvēloties ierakstu, to iespējams viegli atvērt rediģēšanai - automātiski izsaucot logu, kurā tas ir ticis sastādīts.
      Palielināt
Izdrukas
Logā 'Izdrukas izvēle' grupētā pēc izdrukas veida sarakstā ir uzskaitītas visas programmas izdruku formas. Pirms izdrukas atvēršanas, iespējams norādīt pārskata perioda kritēriju. Loga sarakstā izvēloties izdruku, līdzās tās nosaukumam tiek pievienota komandas poga [...] ierakstu atlases un kārtošanas kritēriju sastādīšanai - no visvienkāršākajiem līdz neiedomājami sarežģītiem. Izdrukām iespējams mainīt fontu un valodu, kā arī ievietot logotipu. Izdrukās iekļauto informāciju ir iespējams eksportēt MS Excel (xls) un CSV datnes formātā. Iesniedzamos pārskatus un deklarācijas ir iespējams eksportēt arī EDS atbalstītā datnes formātā (xml, duf).
      Palielināt
Speciālās darbības
Logā 'Speciālās darbības' ir apkopotas tādas retāk lietotās komandas, kuras nav atrodamas galvenajā izvēlnē, kā arī komandas citu specifisku logu atvēršanai. Speciālo darbību komandas ir izkārtotas pēc to nozīmes grupētā sarakstā. Komandu klāstu ietekmē programmas aktuālā konfigurācija un lietotāja piekļuves tiesības.
      Palielināt
Palīgs
Logā 'Palīgs' ir atrodama pilnīga programmas lietošanas pamācība. Visas palīga tēmas ir uzskaitītas grupētā sarakstā pēc to nosaukuma un pielietojuma. Logā ir meklēšanas funkcija, kas ļauj ātri atrast informāciju par meklējamo tēmu.
      Palielināt
Palīgdarbības logi
Palīgdarbības logiem ir vienāda uzbūve - tajos izvietots kokveida vai tabulveida saraksts ar iespēju rediģēt noteiktas vērtības. Šo vērtību rediģēšanas vai ievadīšanas rezultāts tiek atgriezts darba ierakstu sastādīšanas logā, no kura palīgdarbības logs ir ticis atvērts.
      Palielināt