datu apstrādes datorprogrammas
Sākuma lapa Programmas apraksts Programmas iespējas Ekrānuzņēmumi Papildus funkcijas Reģistrācija Pēdējo versiju uzlabojumi Reklāma Kontaktinformācija
 
   
Programmu veido atsevišķi logi, kuros tiek veiktas darbības ar datu bāzes ierakstiem. Katrs logs tiek atvērts kā atsevišķa programma - tie nav iekļauti kādā vienā lielākā logā, kurš aizņem visu ekrānu. Logu izmērs un novietojums uz ekrāna var tikt mainīts; programmas aizvēršanas brīdī tas tiek saglabāts un pielietots nākamajā programmas atvēršanas brīdī. Logu izmērs un novietojums, tāpat, kā lielākā daļa programmas iestatījumu, tiek saglabāti attiecībā uz atktuālo lietotāju.
Logu apdare tiek automātiski pielāgota datora operētājsistēmas vizuālajai tēmai (saskarnei), tādēļ logu izskats jūsu datorā var atšķirties no ekrānuzņēmumos redzamā.
Galvenā izvēlne
Galvenā izvēlne ir programmas galvenais logs. Tas tiek atvērts ekrāna kreisajā pusē, startējot programmu (loga novietojumu lietotājs var mainīt). Galvenās izvēlnes logu veido komandu pogas citu programmas logu atvēršanai. Komandu skaits ir atkarīgs no programmas konfigurācijas un aktuālā lietotāja piekļuves tiesībām. Šī loga noformējumam pieejamas plašas pielāgojuma iespējas, atbilstoši aktuālā lietotāja gaumei.
      Palielināt
Iestatījumi
Logā 'Iestatījumi', grupētā sarakstā uzskaitīti atsevišķi iestatījumi (komandas) programmas nokonfigurēšanai atbilstoši aktuālā lietotāja gaumei. Katrā iestatījumu grupā ir komanda noklusējuma vērtību atgriešanai. Iestatījumu logā tiek ievadītas arī likumdošanā noteiktās mainīgās nodokļu un atvieglojumu likmes, normatīvās summas u.c., kā arī citos logos izmantojamas noklusējuma vērtības.
      Palielināt
Klasifikatori
Logā 'Klasifikatori' tiek sastādīti un rediģēti visi datu bāzes ieraksti, kuri tiek izmantoti par operāciju priekšmetu darba ierakstos - konti, darījumu partneri, artikuli (preces), valūtas, personas utt. Klasifikatoru ieraksti logā tiek uzskaitīti grupētā sarakstā pēc to kategorijas.
      Palielināt
Reģistru logi
Draudzes locekļu un visu veidu sakramentu reģistrēšana tiek veikta reģistru logos. Katram sakramenta veidam ir savs reģistra logs. Reģistru logi tiek atvērti no galvenās izvēlnes. Visi reģistrētie ieraksti tiek organizēti reģistra loga sarakstā.
      Palielināt
Izdrukas
Logā 'Izdrukas izvēle' grupētā pēc izdrukas veida sarakstā ir uzskaitītas visas programmas izdruku formas. Pirms izdrukas atvēršanas, iespējams norādīt pārskata perioda kritēriju. Loga sarakstā izvēloties izdruku, līdzās tās nosaukumam tiek pievienota komandas poga [...] ierakstu atlases un kārtošanas kritēriju sastādīšanai - no visvienkāršākajiem līdz neiedomājami sarežģītiem. Izdrukām iespējams mainīt fontu un valodu, kā arī ievietot logotipu. Izdrukās iekļauto informāciju ir iespējams eksportēt MS Excel (xls) un CSV datnes formātā. Iesniedzamos pārskatus un deklarācijas ir iespējams eksportēt arī EDS atbalstītā datnes formātā (xml, duf).
      Palielināt
Speciālās darbības
Logā 'Speciālās darbības' ir apkopotas tādas retāk lietotās komandas, kuras nav atrodamas galvenajā izvēlnē, kā arī komandas citu specifisku logu atvēršanai. Speciālo darbību komandas ir izkārtotas pēc to nozīmes grupētā sarakstā. Komandu klāstu ietekmē programmas aktuālā konfigurācija un lietotāja piekļuves tiesības.
      Palielināt
Palīgs
Logā 'Palīgs' ir atrodama pilnīga programmas lietošanas pamācība. Visas palīga tēmas ir uzskaitītas grupētā sarakstā pēc to nosaukuma un pielietojuma. Logā ir meklēšanas funkcija, kas ļauj ātri atrast informāciju par meklējamo tēmu.
      Palielināt